Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม “ทักษะเกษตรแม่โจ้ 3 โจ๋”
             วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดกิจกรรม “ทักษะเกษตรแม่โจ้ 3 โจ๋” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร. จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำเป็นแระธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเพื่อความสัมพันธ์ภาพบรรยากาศบางส่วนของงาน "ทักษะเกษตรแม่โจ้ 3 โจ๋ สามัคคี ผูกพัน" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมทักษะทางวิชาการด้านการเกษตรของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 และเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง เพื่อน พี่ น้อง ของนักศึกษาทั้ง 3 คณะ กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงสาธิตกีฬาทักษะเกษตร เช่น กีฬาทักษะติดตาต่อกิ่ง กีฬาทักษะวินิจฉัยโรคพืช กีฬาทักษะเซทแมลง กีฬาทักษะการคำนวณและฉีดพ่นสารเคมี กีฬาทักษะเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง กีฬาทักษะการกรอกวัสดุปลูก กีฬาทักษะการทอดแห กีฬาทักษะการบรรจุถุงปลา และกีฬาทักษะการรีดเต้านมเทียม นอกจากนั้นยังมีการประกวดแข่งขันกีฬาฮาเฮ การแข่งขันส้มตำลีลา และการจับปลาไหล โดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นการดำเนินงานโดยสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาทั้ง 3 คณะ เป็นการทำงานใหญ่ร่วมกัน บรรยากาศราบรื่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ณ โดมแผ่พืชน์