Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โรงเรียนต้นกล้า เข้าเยี่ยมชมฟาร์มคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

            เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 คณะคูรและนักเรียนโรงเรียนต้นกล้า จำนวน 52 คนเข้าเยี่ยมชม การสาธิตวิธีการรีดนมวัว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม ณ ฟาร์มโคนม-โคเนื้อ และห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยมีนักวิชาการสัตวบาล และเจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มโคนม-โคเนื้อเป็นผู้บรรยายให้ความรู้