Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษ “การเลี้ยงไก่ไข่”
             วันที่ 16 มีนาคม 2558 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การเลี้ยงไก่ไข่” ให้กับเกษตรกรตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอแม่ริม จำนวน 54 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่