Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
             วันที่ 20 เมษายน 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากคุณธนัชพร พรหมทันต์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี จากเครือเบทาโกร บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและวิธีการสมัครงาน” และ “ผู้สมัครงานที่องค์กรต้องการและการปรับแนวคิดเพื่อเข้าสู่วัยทำงาน” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี