Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
จัดฝึกอบรมโครงการผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร
             วันที่ 23 สิงหาคม 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดการด้านอาหารสำหรับโคเนื้อ” ภายใต้โครงการบริการวิชาการผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโฮ่งในพระราชดำริ จำนวน 40 คน ณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย