Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ
             วันที่ 15 กันยายน 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 8 คน จาก Padjadjaran University ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี