Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อบรมหลักสูตร Sale Development Program
             วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เครือเบทาโกร จัดอบรมหลักสูตร Sale Development Program ให้กับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคุณนพพร ยุทธศิลป์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกขาย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี