Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมความร่วมมือกับบริษัทเบทาโกรฯ
             วันที่ 20 มกราคม 2559 รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านแปรรูปและผลิตภัณฑ์สุกรและบริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุสาหกรรม จำกัด ร่วมประชุมหารือสมัยสามัญครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี