Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บริษัทเครืออินเทคค์ เข้าแนะนำบริษัท
             วันที่ 20 มกราคม 2559 บริษัทเครืออินเทคค์เข้าประชาสัมพันธ์ข้อมูล การรับสมัครงานของบริษัทในเครือ ให้กับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี