Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ โครงการยุวชนอาสา กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา
             วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, คณะบริหารธุรกิจ และทีมงานนักศึกษาทั้ง 3 คณะฯ ร่วมกันจัดทำโครงการยุวชนอาสา กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีนในท้องถิ่น ณ หมู่บ้านตำบลวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่