Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนม
             วันที่ 25 เมษายน 2561 ทหารกองประจำการกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 จำนวน 191 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้บรรยาย