Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์และ งานทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562
             วันที่ 25 เมษายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมดำหัว ผู้อาวุโสและทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบไป ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี