Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน
             วันที่ 26 เมษายน 2564 นักวิชาการสัตวบาล นำทีมนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี(นายสรศักดิ์ ชูไว, นายศุภวัฒน์ ฟักลำพู, นายพงษ์ศักดิ์ จุฬา, นายอำพล เลิศสกุลทอง, นายจิรายุ แสงแก้ว, นายอภิสิทธิ์ สอนกล้า) ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโนที่ผลิตจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร, อาคารหอพัก 8 และอาคารหอพัก 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้