Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพแม่อุ้ยไข่ ทานัง
             วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพแม่อุ้ยไข่ ทานัง มารดาของ นายสิงห์คำ ทานัง ลูกจ้างจ้างเหมา งานฟาร์มสัตว์ปีก ณ หมู่ 6 ทุ่งป่าเก็ด ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่