Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

บรรยายพิเศษ“ธุรกิจอาหารสัตว์”


            วันที่ 24 มกราคม 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในหัวข้อ “ธุรกิจอาหารสัตว์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร กลุ่มธุรกิจเครือเบทาโกรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี