Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการ “แม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต”
             วันที่ 24 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “แม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต” จัด Road Show เพื่อแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งบรรยากาศในบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ ได้นำสัตว์เลี้ยงแฟนซี ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง และเต้านมเทียมไปร่วมสร้างแสดงนิทรรศการเล็ก ๆ ภายในงานเพื่อความครึกครื้นและให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสัมผัสได้จริง และยังมีรุ่นพี่สาขาสัตวศาสตร์ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแนะนำน้อง ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธของคณะฯ อีกด้วย