Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ผสมเทียมให้แก่แม่พันธุ์หมู ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
             ในวันที่ 27 มกราคม 2564 นำโดย นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) ลงพื้นที่ทำกิจกรรมผสมเทียมให้แก่แม่พันธุ์หมู เพื่อสร้างผลผลิตลูกสุกร นำลูกสุกรมาให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้รวมถึงฝึกทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพจากการปฏิบัติจริง ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่