Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
             ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โรงประชุมชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้