Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

จัดสัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ

                 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม AT 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี