Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้าถ่ายทำสารคดีข่าวงานวิจัย
             วันที่ 24 กุมภาพันธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้าถ่ายทำรายการสารคดีข่าวผลงานวิจัย “แผ่นฮอร์โมนควบคุมวงรอบการเป็นสัดในโค” โดยมี ผศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ทำการวิจัยเป็นผู้บรรยาย ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี