Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เบทาโกรฯ ส่งมอบไก่ไข่รุ่นให้โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
             วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบไก่ไข่รุ่น จำนวน 200 ตัว ให้กับโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมของคณะฯ เพื่อให้นักศึกษามีกิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี