Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
             วันที่ 21 กันยายน 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 180 คน โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Carrier Planning Guideline และก้าวแรกสู่ความสำเร็จ (3 Habits)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนิตยา งามสง่า ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี