Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565
             วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดี ได้กล่าวให้โอวาสและอวยพรปีใหม่ 2566 แก่บุคลากรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม แข่งขันเปตองเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ การมอบของขวัญปีใหม่แก่บุคลากร และการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ลานหน้าฟาร์มสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวงิทยาลัยแม่โจ้