Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

ชมรมสุกรแม่โจ้ ออกค่ายอาสาพัฒนาและกิจกรรมวันเด็ก

                     ชมรมสุกรแม่โจ้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนา ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยพระเจ้า ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2557 ซึ่งได้ทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการบริโภค และถังบรรจุน้ำดื่ม,ปรับปรุงป้าย แนวรั้ว ห้องสมุด และปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์การเรียนรู้ ฉีดยาถ่ายพยาธิและให้อาหารเสริมไวตามิน-แร่ธาตุแก่สุกรพื้นเมืองของชาวไทยภูเขาบ้านห้วยพระเจ้า นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง และได้มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และสนับสนุนทุนสำหรับอาหารกลางวัน