Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
             วันที่ 27 สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558 ขึ้น ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสดงถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำความรู้จัก และขอคำปรึกษา/คำแนะนำต่าง ๆ