Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
             วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อ.ดร.มงคล ยะไชย พร้อมด้วยบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “แม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต” จัด Road Show เพื่อแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ซึ่งเปิดสอน 4 วิชาเอก ได้แก่ : สัตว์ปีก การผลิตสุกร โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว์ โดยจะรับนักศึกษาที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทย์-คณิต ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งบรรยากาศในบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ ได้นำสัตว์เลี้ยงแฟนซี ไก่ต่อ-ไก่ตั้ง และเต้านมเทียมไปร่วมสร้างแสดงนิทรรศการเล็ก ๆ ภายในงานเพื่อความครึกครื้นและให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสัมผัสได้จริง และยังมีรุ่นพี่สาขาสัตวศาสตร์ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแนะนำน้อง ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธของคณะฯ อีกด้วย โดยภาพรวมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนให้ความสนใจบูธของคณะฯ เป็นอย่างมาก