Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ออกพื้นที่ทำวัคซีน และอบรมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ
             ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย และ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ นำนักศึกษาสาขาสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ออกพื้นที่แนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่กระดูกดำ
และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยง การจัดการ และการฟักไข่ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2558