Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านการเกษตร
             วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการแปงบ้าน สร้างเมือง ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโดยการบูรณาการงานวิชาการการเรียนการสอน งานวิจัย และงานกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่