Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การประชุมสหกรณ์โคนมสัญจร ครั้งที่ 5
             วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการ ในหัวข้อ “นวัตกรรมโคนมประเทศไทย” ในการประชุมสหกรณ์โคนมสัญจร ครั้งที่ 5 เพื่อให้ความรู้กับประธานชุมนุมตัวแทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจากทุกภูมิภาค จำนวน 42 สหกรณ์ ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่