Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559
             วันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน 4 คน, อินโดนีเซีย จำนวน 3 คน, มาเลเซีย 4 คน และเวียดนาม 1 คน