Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
             วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี