Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ตัวแทนบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2560
             วันที่ 26 ธันวาคม 2559 คุณกิติกร พลเมืองดี ผู้จัดการทั่วไป, คุณพิทักษ์ แก้วเทพ ผู้จัดการฝ่ายขาย สำนักงานเชียงใหม่ และคุณธันว์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ให้กับคณะผู้บริหารคณะฯ และคณะกรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ณ ห้องประชุม 1213 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี