Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กรรมการตัดสินประกวดไก่พื้นเมืองสวยงาม
             วันที่ 27 ธันวาคม 2563 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสัตว์ปีก ได้รับเชิญจาก สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและคณะทีมงาน ในกิจกรรมประกวดไก่พื้นเมืองสวยงาม และไก่ตั้ง ไก่ต่อ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่