Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
             วันที่ 26 ธันวาคม 2563 บุคลากร และนักศึกษาฯ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับ โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณโรงเรียนวัดวิเวกวนาราม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่