Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2557

                   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2557” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน “โฮม ความรัก ความสุข ความทรงจำ” (งานคืนสู่เหย้าเรา รัก มข.) 50 ปี มข. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น