Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบใบประกาศในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
             วันที่ 26 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบใบประกาศให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Gadja Mada University ประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี