Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์และ งานทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2561
             วันที่ 27 เมษายน 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมดำหัว ผู้อาวุโสและทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบไป ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี