Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 28 กันยายน 2558 นักศึกษาและอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตไก่เนื้อ ณ ฟาร์มสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้