Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม : Make the most of yourself. Focus on your goal พบกับเรา TCAS 66
             วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ. ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดี เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก กิจกรรม : Make the most of yourself. Focus on your goal พบกับเรา TCAS 66 ทุกประเด็นมีคำตอบ" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดในพิธี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ จากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ. ซึ่งท่านเป็นผู้จัดการระบบ TCAS 66 ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และครูแนะแนวจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center จังหวัดเชียงใหม่