Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Betagro Ambassador
             วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เครือเบทาโกรจัดโครงการ Betagro Ambassador เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในเครือเบทาโกร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสัตวศาสตร์ฯ
ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี