Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
             วันที่ 30 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้