Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
             วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นต่างๆ และนักศึกษา กล่าวสดุดี วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งท่านเป็นผู้สร้างคุณความดีให้แก่แม่โจ้นานัปการ ถือเป็นปูชนียบุคคลของชาวแม่โจ้ คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ตราตรึงไว้ในจิตใจของลูกแม่โจ้จวบจนปัจจุบัน โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และกิจการพิเศษ และบุคลากร เป็นตัวแทน คณะร่วมวางพวงมาลา พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 3 ทุน ร่วมด้วยศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นต่างๆ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยและมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป นอกจากนี้ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักจากศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมตามโครงการเมล็ดพันธุ์พืช ผัก ร่วมใจสู้ภัย “โนรู” จัดส่งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ลานอนุสารวรีย์ฯ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้