Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
พิธีวางพวงมาลางาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”
             ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลางาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ณ ลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้