Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะผู้บริหารจากบริษัทไทย-เดนมาร์ค ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านสุกร เข้าพบอาจารย์และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้อนรับพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารจากบริษัทไทย-เดนมาร์ค ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านสุกร ทั้งนี้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยงานนี้บริษัทได้พบปะพูดคุยแนะนำรายละเอียดของทุนการศึกษา การฝึกงาน และสหกิจศึกษา ณ. ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี