Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 23 ธันวาคม 2558 นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 47 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยมี รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี