Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
             บุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส แบตมินตัน เปตอง และกีฬาประเภทลาน ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558