Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมการผสมเทียมสุกร ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
             วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายกิตติพงศ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล และนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมการผสมเทียมสุกร เพื่อผสมพันธุ์แม่พันธุ์สุกร สร้างผลผลิตลูกสุกรแก่ศูนย์ฯ โดยนำลูกสุกรมาให้นักเรียนศึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงฝึกทักษะการเลี้ยงจากการปฏิบัติจริง ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่