Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
พิธีวางพวงมาลา “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”
             วันที่ 30 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ณ หน้าสำนักงานหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้