Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา
             วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายบัญชา ขาวเมืองน้อย ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนคณะบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบเงิน 30,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับงานวิจัยวิทยานิพนธ์ด้านอาหารสัตว์อินทรีย์ ณ ห้องรับรองนายกสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้